Stichting Algemeen Welzijnsfonds

Wat wij doen

Het Algemeen Welzijnsfonds verleent financiële ondersteuning, ten bate van verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapte mensen. Dat kan een organisatie zijn die activiteiten organiseert maar dit kunnen ook heel goed individuele personen zijn.

Voorbeelden zijn: een bijdrage aan een nieuwe aangepaste auto, een woningaanpassing, een speciale opleiding of cursus, ondersteuningsmateriaal, een aangepaste vakantie etc.

Voorwaarde is wel dat voor deze personen de subsidie door een zogenaamde rechtspersoon wordt aangevraagd.