Stichting Algemeen Welzijnsfonds

Het dagelijks bestuur

De heer H.G.J. Fey, voorzitter

Mevrouw J.G. Eggen, secretaris

De heer P. Molema, penningmeester