Stichting Algemeen Welzijnsfonds

Academische werkplaats en Groninger Fondsen

Samen met twee andere groninger subsidiefondsen wilt het AWF een bijdrage leveren aan de verbetering van de  medische zorg voor gehandicapte mensen. De drie fondsen leveren een belangrijke financiële bijdrage aan de binnenkort op te richten ” Academische Werkplaats Verstandelijke Beperking & Geestelijke Gezondheid “.

De fondsen waar het AWF mee samenwerkt, ook op het vlak van andere subsidieverstrekkingen zijn: de stichting Sinnige Fonds en de stichting Familie De Maar