Stichting Algemeen Welzijnsfonds

Academische werkplaats en Groninger Fondsen

Samen met twee andere Groninger subsidiefondsen wilt het AWF een bijdrage leveren aan de verbetering van de  medische zorg voor gehandicapte mensen. De drie fondsen leveren daarom ook een belangrijke financiële bijdrage aan de  “Academische Werkplaats Verstandelijke Beperking & Geestelijke Gezondheid “. In deze “werkplaats” wordt door verschillende partijen samengewerkt om door middel van wetenschappelijk onderzoek en ondersteuning van zorgverleners in het veld zoals AVG’s en huisartsen de geestelijke gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren.

De fondsen waar het AWF mee samenwerkt, ook op het vlak van andere subsidieverstrekkingen zijn: de stichting Sinnige Fonds en de stichting Familie De Maar