Stichting Algemeen Welzijnsfonds

Komt u in aanmerking?

” Het doel van de stichting is het verlenen van steun en subsidies aan rechtspersonen van alle gezindten, die projecten starten en/of die hulp verlenen ten behoeve van geestelijke en/of lichamelijk gehandicapten”

Het AWF richt zich vooral op mensen met aangeboren, of vroeg in de jeugd ontstane beperkingen. Deze mensen zijn hun hele leven afhankelijk van extra zorg en ondersteuning. Ons doel is een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven en zorg van deze personen.

Kampt u met financiële tekorten om een project te realiseren, dan kunt u een subsidieaanvraag indienen. Of deze wordt toegekend is afhankelijk van verschillende factoren en wordt bepaald door het bestuur van de stichting.