Stichting Algemeen Welzijnsfonds

Over het AWF

Het Algemeen Welzijnsfonds is een stichting die financiële steun verleent aan geestelijk en lichamelijk gehandicapten. De stichting werd opgericht in november 1957.

Het doel van de stichting is het verlenen van subsidies aan rechtspersonen van alle gezindten, die projecten starten en/of die hulp verlenen ten behoeve van geestelijke en/of lichamelijk gehandicapten.