Stichting Algemeen Welzijnsfonds

Steun het AWF

De stichting AWF is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Groningen onder nummer: 41009779 en is gevestigd te Groningen.

Het adres van het secretariaat is:

Stichting Algemeen Welzijnsfonds

Dreslanden 68

9407 JX  Assen.

e-mail: info@algemeenwelzijnsfonds.nl

 

Giften/Schenkingen:

U kunt eenvoudig een bedrag overmaken op onze rekening. Donaties zijn fiscaal aftrekbaar.

NL47ABNA 0570 7312 24  ten name van Stichting Algemeen Welzijnsfonds.

 

Periodieke giften:

Ook is er de mogelijkheid om periodiek een bedrag over te maken. Met een periodieke schenking die notarieel is vastgelegd, profiteert u van maximaal belastingvoordeel.

 

Erfenissen en legaten.

U kunt ook het Algemeen Welzijnsfonds geheel of gedeeltelijk benoemen tot uw erfgenaam bij het opstellen van uw testament: de zogenaamde erfstelling. Daarnaast zijn ook legaten bij testament mogelijk. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw notaris.

 

De belastingdienst heeft de stichting Algemeen Welzijnsfonds aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder RSIN 8052.78.114.

Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.